Intus Rådgivareinlogg

Skip to content

Tjänster

Vi är specialiserade på livförsäkringar av “unit-linked”-typ och skatteplanering. Livförsäkringar av “unit-linked”-typ betyder att du som försäkringstagare kommer att besluta var dina besparingar investeras. Du kommer att få hela vinsten från de underliggande investeringarna efter reduktion av relaterade avgifter. Minsta premium börjar på 300 EUR för sparplaner och 3,000 EUR för investeringar i obligationer.

Försäkringsprodukter

De mest populära livförsäkringsprodukterna av “unit-linked”-typ bland våra klienter är en Personal Portfolio Bond (PPB)-försäkring. Du kan t.ex. investera i inlåningskonton, obligationer, investeringsfonder, aktier och kapitalgaranterade produkter. Längden på PPB-försäkringar är normalt hela livet, vilket betyder att du kan göra långsiktiga investeringar och arvsskatteplaneringar och få bästa möjliga resultat från detta. Intus Brokers har förmedlingsavtal med flera väletablerade internationella livsförsäkringsbolag. Vi kommer att rekommendera den produkt som är mest lämplig för dina behov efter noggrann personlig analys.

Vi erbjuder ett brett spektrum av rådgivnings- och mäklartjänster

Rådgivningstjänster

Vi kommer att hjälpa dig med följande:

 • Hitta de bästa livförsäkringsprodukterna för engångs eller regelbundet sparande för dina behov,
 • Investera dina pengar på ett säkert och vinstgivande sätt,
 • Hitta investeringsprodukterna med bästa återbäringen,
 • Utvärdera finansiell styrka hos produktleverantlörer,
 • Hitta bästa produkterna avseende avgifter och återbäring,
 • Optimera din beskattning på vinst och vinst på kapital,
 • Optimera arvsskatt för familj och nära,
 • Planera arvsordningen på det sätt du föredrar.

Mäklartjänster

De bästa försäkringsprodukterna tillgängliga på de Europeiska och globala marknaderna för dig.

 • Inlåningskonto och obligationer med hög avkastning
 • De bäst presterande obligationerna och aktiefonderna
 • Investmentfondplattformar
 • Kapitalgaranterade investeringar
 • Plattformar för direktansluten handel med värdepapper

Vad kostar våra tjänster?

Vi kommer att ge dig våra rekommendationer för de bästa försäkringsprodukterna gratis med en detaljerad specifikation av alla ingående avgifter. Du kommer att få redogörelse för:

 • Försäkringsbolagets avgifter,
 • Investeringsproduktens avgifter,
 • Avgifter för våra tjänster,
 • Möjliga avgifter för uttag.