Intus Rådgivareinlogg

Skip to content

Intus Brokers

Intus Financial Services Oy Ltd, även kända som Intus Brokers, är en av Skandinaviens ledande rådgivningsföretag med kontor i Helsingfors och Turin. Vi är specialiserade på kapitalförsäkringar med fast avkastning som de underliggande investeringarna. Intus Brokers regleras av Financial Supervisory Authority of Finland. Genom den finska myndigheten har Intus Brokers meddelat ORIAS att vi erbjuder livsförsäkringsmäkleri även till Frankrike.

Intus Brokers är oberoende från försäkrings- och investmentbolag. Vi representerar dig som vår klient gentemot de utvalda bolagen som tillhandahåller försäkrings- och investeringstjänster. Detta betyder att våra rekommendationer görs i ditt bästa intresse. Du kommer alltid att få detaljerade rekommendationer för de bästa produkterna som är tillgängliga för dina behov från oss, med transparent nedbrytning av avgifterna.