Intus Rådgivareinlogg

skip to Main Content

Om oss

Intus Financial Services Oy Ltd (Intus) är en reglerad försäkringsmäklare i Finland. Vi är enligt lag skyldiga att arbeta till våra klienters gagn. Vi är oberoende av försäkringsbolagen, vilket betyder att du kan lita på att vi bara rekommenderar de livförsäkringsprodukter till dig som vi själva också skulle använda. Vi efterforskar aktivt de bästa livförsäkrings- och investeringsprodukterna som finns tillgängliga på den Europeiska och globala marknaden för din skull.

Var hittar du oss?

Vårt huvudkontor är i Helsingfors. Du kan hitta en lista på våra filialkontor i Frankrike på sidan för kontakter.

Övervakning och reglering

Intus Financial Services Oy Ltd övervakas av den finska finansinspektionen. Du kan se vår nuvarande mäklarregistreringsinformation här.

Du kan hitta vår finska hemsida här.