Intus Rådgivareinlogg

skip to Main Content

Intus portfölj för fast avkastning med hög återbäring

Intresserad av att få högre återbäring på dina banktillgodohavanden?

Intus Brokers är specialiserade på livförsäkringar av “unit-linked”-typ med produkter med fast avkastning som de underliggande investeringarna. Vår portfölj för fast avkastning med hög återbäring består av inlåningskonton, företagsobligationer och strukturerade produkter. Andra klasser av tillgångar kan också kombineras till klientportföljer enligt deras behov också.

Viktigaste delarna:
• Målsättning är en nettoåterbäring på 6-9% per år på en investeringstid om 5 år
• Består av en diversifierad portfölj av inlåningskonton, företagsobligationer och strukturerade produkter
• Strukturerade produkter utfärdade av de största Europeiska bankerna
• Likviditet, tillgångar kan realiseras på 3 bankdagar
• Viktning mellan olika klasser av tillgångar beslutas individuellt med varje klient för att passa med deras riskprofil, målåterbäring och längd på investering