Intus Rådgivareinlogg

skip to Main Content

Kapitalskyddade Produkter

Styrkan i en kapitalskyddad produkter ligger i dess flexibilitet och skräddarsyddade investeringsstrategi. I dess enklaste form erbjuder en kapitalskyddad produkt investerare helt eller delvis ett kapitalskydd i kombination med ett kapitalbundet resultat och en varierande grad av hävstångseffekt. De används vanligtvis som verktyg för portföljförbättring för att öka avkastningen samtidigt som risken för kapitalförluster begränsas.

Aktierivat kan anpassas till en specifik investerares risk- / avkastningsprofil och investeringsmål. Dessa mål kan omfatta kapitalskydd, diversifiering, avkastning, hävstångseffekt, regelbunden inkomst, skatt / regeloptimering och tillgång till bland annat icke-traditionella tillgångsklasser.

Den vanligaste kapitalskyddade produkten består av två komponenter:

  • En räntebärande säkerhet, nollkupongobligation, som garanterar att en del eller hela det investerade kapitalet kommer att ersättas.
  • Ett options-liknande instrument, vilket ger en utbetalning utöver räntebetalningarna. Denna extra utbetalning är kopplad till resultatet av en underliggande tillgång, i form av antingen vanliga kuponger eller en engångsavkastning vid löptiden slut.

SE ALLA VÅRA KAPITALSKYDDADE PRODUKTER